václav šuba
architektura+design

Detail

Kemp

2011

školní projekt 

 

UMPRUM

Architektura IV

 

Proluka, která vlastně prolukou není. Místo ne dost široké, aby na něm stál dům, ale zároveň dost prostorné na to, aby stálo za úvahu. Prostor na Národní třídě, kterého si málokdo z kolemjdoucích všimne. Prvním krokem mělo být definování vhodné náplně a již z počátku bylo jasné, že v případě takto extrémního zadání nelze očekávat konvenční odpověď.

Zvolená náplň je reakcí jednak na pozici proluky v rámci města, centrum je totiž ideální pro krátkodobé ubytování návštěvníků města, ale zároveň se k problému staví jinak. Svým alternativním charakterem místo podnítilo pojetí formy ubytování stejně alternativní. Místo se stává útočištěm mladých lidí, cestovatelů, trampů, a v centru města jim dává možnost ubytovat se. Ubytovat se tak, jak jsou zvyklí. První dvě stavebně uzavřená podlaží stavby složí jako recepce a zázemí, jak personálu, tak i návštěvníků. Výš už se pak nachází jen volná patra připravená ke kempování.