václav šuba
architektura+design

Detail

Revitalizace Negrelliho viaduktu

2010

Umprum

školní projekt

 

 

Stavba Negrelliho viaduktu, nacházející se v městské části Praha 8 Karlín, kolem sebe soustřeďuje hned několik problémů. Některé souvisí přímo s charakterem čtvrti, ve které se viadukt nachází, jiné se týkají například využití ploch v okolí viaduktu a celkového fungování v kontextu města. Problémem vždy bylo parkování, neveřejný charakter prostor, a zamrzí i nevyužitý potenciál ploch pod viaduktem, které by jinak mohly sloužit jako zázemí pro širokou škálu aktivit, jak komerčních tak i nekomerčních. Přikladem by mohly být projekty revitalizací nevyužitých prostor souvisejících s těmito dopravními stavbami v Berlíně nebo Paříži.

 

Návrh revitalizace Negrelliho viaduktu se snaží jít po stopách historie. Přiblížení se původní podobě viaduktu pomůže otevřít prostranství v blízkosti autobusového nádraří Florenc a umožní vznik veřejného prostoru kombinovaného s novou zástavbou. Návrh má také podpořit myšlenku ponechat nádraží na stávajícím místě. Co se týče náplně, ta je měněna v rytmu dění okolo. V blízkosti autobusového nádraží vzniká menší obchodní centrum, podzemní parkoviště, administrativa ve vyšších patrech zástavby. Parter pak nabízí mix služeb orientovaných na běžné obyvatele městské části. Veškeré veřejné v parteru je kombinováno s bydlením ve vyšších podlažích. Tohle prolínání je důležitým předpokladem pro udržení života v území.

 

Na projekt architektonicko-urbanistické studie pak navázal úkol podrobněji zpracovat navrhovanou výškovou budovu.