václav šuba
architektura+design

Detail

Kulturní centrum

2013

školní projekt 

 

UMPRUM

Architektura IV

 

Zadáním bylo navrhnout nástavbu stávajícího objektu garáží situovaného vedle Úřadu vlády. Zachován má být stávající vjezd do garáží. Náplň nástavby je zadaná jako kulturní centrum. Prvním krokem bylo definování principu jak k úkolu přistupovat. Samotná otázka nástavby, která vlastně nástavbou v běžném vnímání slova smyslu není, vede hlavně k otázce, jak by se principielně mělo nové chovat ke stávajícímu, když ani v rámci funkce nejde o jeho rozšíření. Navíc si myslím, že stávající objekt nemá žádné kvality, které by se museli nutně respektovat. Z toho tedy plyne, že nástavbou nebude myšleno nic, co by mělo z objektu kompozičně nebo jinak vycházet.

Ve výsledku jsem se zaměřil spíš na řešení otázek týkajících se místa a současného stavu jako celku. Z mapování místa pak vyplynuly jisté historické souvislosti, které ovlivnily budování hmotového konceptu.