václav šuba
architektura+design

Detail

Stará pošta Běchovice

2014

 

soutěž

ve spolupráci s Petrou Karlovou

 

Návrh spojuje silný historický kontext s potřebami

současného života. Ideou je vytvořit místo, které je samo

o sobě pamětí každodenně oživovanou přítomností člověka. Prostor dvora měníme na náves, náměstí, těžiště celého osídlení. Chráněnost, ale zároveň otevřenost a variabilita je jeho kvalitou. Proto do něj trvale vkládáme jen dva lineární prvky - lavice, které jasně definuji centrální prostor a podél fasád vytváří intimnější koridor. Povrch sjednocujeme litým betonem ve velkoformátovém rastru. Příběh místa je vyprávěn akupunkturními fyzickými zásahy, které proměnlivě doplňují světelné instalace. Přídavný mobiliář
je 
tvořený systémovými díly stavebního lešení na principu trubka/spojka/podlážka. Vzniklá stavebnice umožňuje reagovat na různé požadavky a její dočasný charakter odpovídá principu etapizace rekonstrukce. Okolní objekty prozatím slouží jako kryté zázemí nádvoří. Výhledově by jejich funkční náplň měla navazovat na koncepci náměstí/návsi, posílenou kontrastem s revitalizovanou poštovskou zahradou. Čelní budovy budou sloužit jako multifunkční kulturní prostor, okolní budovy se naplní drobnou komercí otevřenou do náměstí.