václav šuba
architektura+design

Detail

Místo pro doprovodný program Ceny Jindřicha Chalupeckého

2013

realizace

 

Ve spolupráci s Michaelou Šťastnou.

 

Zadání

Vytvořit mobilní objekt, jehož schopností je vytvořit jednodenní ‚situaci‘ pro setkávání. Vždy jde o představení jednoho finalisty spolu s doprovodným programem. Modul by měl být efektním prvkem v prostoru města, informačním stánkem i místem pro setkání u kávy. Provoz je celodenní. Objekt je připojen na elektrický zdroj.

 

Koncept

555= 5 měst po České republice, 5 umělců a 5 různých situací, ve kterých budou představeni.

 

Vznikl koncept situace měnící se spolu s místem a s prezentovaným umělcem. Spolu se základní myšlenkou stavebnice jsme představili pár úvodních principů práce s materiálem a představu fungování jednotlivých situací. Finální podoba však není nutně předem daná. Je výsledkem komunikace mezi námi a konkrétním umělcem, jehož práce bude v rámci doprovodného programu představena.