václav šuba
architektura+design

Detail

Kolektivní bydlení

2014

školní projekt

 

Stáž na Faculty of Arts and Design, Toyama university, Japonsko.

 

Preference individuálního bydlení byla mezi lidmi v dané lokalitě vždycky na prvním místě. S měnící se dobou a s měnícím se charakterem městského prostředí však přicházejí nové možnosti. Uvolněná parcela v těsné blízkosti nového vlakového nádraží nyní nabízí možnost vytvoření nového schématu bydlení v dobré návaznosti na důležitá centra prefektury. Hlavním cílem projektu je přehodnocení stávajícího postoje k otázce bydlení a vytvoření nové bytové struktury, která by obsahovala všechny výhody kolektivního bydlení a zároveň reflektovala individualitu a rozlišnost svých obyvatel.