václav šuba
architektura+design

Detail

Luxusní bydlení

2012

školní projekt 

 

UMPRUM

Architektura IV

 

Místo: Prázdný prostor v pilíři Hlávkova mostu.

Součástí projektu bude definice pojmu luxus.

 

Zabydlení atypického elipovitého prostoru

Celek je rozdělen na rastr jednotlivých modulů, tvarem sledujících geometrii prostoru. Každému segmentu je přiřazena určitá funkce, podle které je segment tvarován. Seskládáním segmentů do celku uvnitř mostu vzniká různorodá organická struktura - parazit.

 

Luxus?

„Luxus není třeba vlastnit, ale zažívat.“

„Nejde o to oslnit, ale být oslněn.“

„Zakoušení emocionálních prožitků.“


EMOCIONÁLNÍ LUXUS!

 

Vyvolání emocionálního zážitku

Cílem je ovlivnit emoce člověka obývajícího prostor. Jak? Pomocí smyslového působení místa samotného, materiálů, tvarů, zrakových vjemů. Zruš hranice mezi tím co je nábytek a co sám obývaný prostor! Zažívej nezažité!

Projekt vznikl jako krátký úkol v ateliéru Architektura 4 na VŠUP v Praze.